Terms and Conditions

ការកំណត់ នឹង លក្ខខណ្ឌ

 • ក្រុមហ៊ុន យូនីលីវើ (ខេមបូឌា) លីមីតធីត គោរពអញ្ជើញការចូលរួមរបស់លោក លោកស្រីក្នុងកម្មវិធី “វគ្គសិក្សាវីសូពិសេស” ដែលជាកន្លែលផ្តល់វគ្គសិក្សាជាច្រើនដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោមការកំណត់ នឹក លក្ខខណ្ឌដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកចូលរួម។
 • វគ្គសិក្សានិងសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូនដល់អ្នកចូលរួម ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងករណី តាមការគិតថ្លៃសេវាទូរគមនាគមន៍ និងការគិតថ្លៃទិន្នន័យតាមរយះទូរគមនាគមន៍របស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណិត។
 • ការកំណត់ នឹង លក្ខខណ្ឌមានក្នុងវេបសាយ www.visopises.com និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតតាមការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់តាមវគ្គសិក្សា ដែលបានផ្តល់ជូន និងបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនយូនីលីវើ (ខេមបូឌា) លីមីតធីត។ សូមអានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមរបស់លោកអ្នកនៅ ក្នុងវគ្គសិក្សា។ តាមរយៈការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា អ្នកតំរូវយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ សូមចំណាំផងដែរថា ពាក្យទាំងនេះអាចត្រូវបានកែប្រែ ដោយមិនជូនដំណឹងដល់អ្នក ទោះយ៉ាងណាការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ នឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលយើងដាក់កំណែប្រែនៃលក្ខខណ្ឌនៅលើគេហទំព័រខាងលើ។ កាលបរិច្ឆេទ " Last Updated " នៅចុងបញ្ចប់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ នឹងដើរតួជាសេចក្តីយោងនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយ។ បន្ទាប់មក “វគ្គសិក្សាវីសូពិសេស” ពីថ្ងៃខែនោះ លោកអ្នកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ។

ដំណើរការ

 1. អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាដោយ:
  1. 1.1 ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈវេបសាយសម្រាប់វគ្គវេបសាយ (Web course) ។
 2. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសវគ្គសិក្សា អ្នកចូលរួម ដែលបានចុះឈ្មោះ
  នឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបំពេញការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃលក្ខណៈមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដើម្បីកំណត់ វគ្គសិក្សាសមរម្យ។
  1. ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈវេបសាយសម្រាប់វគ្គវេបសាយ (Web course) ។

ភាពសមរម្យរបស់អ្នកចូលរួម:

 1. ការដាក់កំហិតបន្ថែមទៀតនៃវគ្គសិក្សាជាក់លាក់ខាងក្រោមក្នុងវគ្គសិក្សា គឺបើកចំហដល់អ្នកចូលរួមដែលមានកាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ ជាអ្នករស់នៅស្របច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ទោះបីដូចករណីខាងលើនេះ ក៏ដោយ វគ្គសិក្សា បានបើកចំហចំពោះអ្នកចូលរួមដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំផងដែរ ប្រសិនបើពួកគេបានទទួលការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់។ការព្រមព្រៀងឬក្លែងបន្លំណាមួយដែលស្ ថិតនៅក្រោមដំណើរការចុះបញ្ជីគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួមហើយវានឹងទាក់ទាញទៅដល់ការការដកសិទ្ធិក្នុងវគ្គសិក្សា។
 2. យោងតាមកថាខណ្ឌ (ក) ការចូលរួមក្នុងវគ្គវេបសាយ (Web course) គឺបើកចំហអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា ។
 3. ULC រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការចូលរួមសម្រាប់អ្នកចូលរួមណាដែលមិនបានផ្តល់ការបញ្ជាក់ត្រឹម

គោលការណ៍ភាពឯកជន

 1. តាមរយៈការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានេះអ្នកអាចយល់ និងព្រមព្រៀង ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានប្រមូលដោយ ULC ឬភាគីទីបីក្នុងនាម ULC ស្របតាមគោលការណ៍ភាពឯកជនដែលមាននៅលើ www.unileverprivacypolicy.com ។
 2. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចែករំលែកដោយអ្នកចូលរួម ឧទាហរណ៍លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែលនិងឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតការអប់រំ និងបទពិសោធន៍ការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានលំអិតនឹងត្រូវបានប្រើដោយមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងតឹងរឹងពី ULC និងដៃគូដទៃទៀតរបស់ពួកគេហើយទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីបីឡើយ។
 3. ULC អនុវត្តវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពជាច្រើនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលត្រូវបានបញ្ចូល បញ្ជូន ឬចូល។
 4. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមមិនថាជាសាធារណៈ
  ឬឯកជននឹងមិនត្រូវបានលក់ផ្លាស់ប្តូរផ្ទេរប្តូរឬផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀតដោយមូលហេតុណាមួយដោយគ្មានការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចូ លរួមក្រៅពីគោលបំណងជាក់ស្តែងរបស់វគ្គសិក្សាឬគោលបំណងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌនៅទីនេះ។

សិទ្ធិស្របច្បាប់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

 1. កម្មវិធីសិក្សា, សេវាកម្ម និងវគ្គសិក្សា មាតិការបស់វា រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមអត្ថបទ ក្រាហ្វិក ចំណុចអ្នកប្រើ ចំណុចមើលឃើញ វីដេអូ រូបថត ផ្លាកសញ្ញា សម្លេងតន្រ្តី តន្រ្តី និង កុំព្យូទ័រកូដ ការរចនា ការជ្រើសរើសគឺជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនហើយត្រូវបានការពារដោយកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិក្ខិត្តសញ្ញាន ិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នៅកម្ពុជា។ អ្នកនឹងមិនប្រើនៅក្រៅគោលបំណងនេះកែប្រែលុបចេញផ្លាស់ប្តូរឬលាក់បាំងជាផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយរបស់ កម្មវិធីសិក្សាឡើយ។
 2. អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីការចម្លងការផលិតការកែប្រែការចែកចាយការបង្ហាញការសម្តែងឬការបញ្ជូនកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ ជាពិសេសមាតិកាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗលើកលែងតែមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ មិនមានអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ឬបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលប្រគល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណឬសិទ្ធិដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេ។ អ្នកក៏យល់ព្រមផងដែរកុំប្រើរ៉ូបូតឬមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀតដើម្បីចូលទៅវគ្គសិក្សា ដោយវិធីណាមួយឬប្រើការជី ប្រមូលទិន្នន័យឬវិធីសាស្ត្រទាញយកព័ត៌មាន។

ទូទៅ

 1. អ្នកចូលរួមយល់ស្របនិងយល់ថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាមូលដ្ឋាន និងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសសំរាប់វគ្គសិក្សារួមទាំងការកែប្រែ ប្រសិនបើនិងនៅពេលដែលត្រូវការគឺជាការសំរេចចិត្តរបស់ ULC តែមួយគត់។
 2. រាល់ការចំណាយក្នុងការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះតំលៃទិន្នន័យនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយអ្នកចូលរួម ហើយក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេ។
 3. ULC មានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតឬកែសម្រួលគ្រប់ទិដ្ឋភាពណាមួយនៃវគ្គសិក្សា តាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួននិង / ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុននិងការដកប្រាក់ / ការកែសម្រួលនិង / ឬការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនិង / ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ត្រូវជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនិង ចាប់ពីថ្ងៃនៃវិសោធនកម្មដូចដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័រ។
 4. ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ជូនដោយអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗហើយមិនអាចផ្ទេរបានទេ។ ទិន្នន័យ ច្រើន និងក្រុមនៃទិន្នន័យ នឹងមិនត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាទេ។
 5. តាមរយៈការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា អ្នកចូលរួម ផ្តល់ការអនុញ្ញាត្តិច្បាស់លាស់ដល់ ULC និងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដើម្បីថតនិងថតរូបសក្ខីភាពនិងវីដេអូជាដើម ដែលមានឈ្មោះអ្នកចូលរួមអ្នកតំណាងឬរូបរបស់គាត់។ រូបថត និងវីដេអូដែលបានថត អាចត្រូវបានប្រើពេញលេញ ដោយ ULC សម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយណាមួយរបស់ ULC និងម៉ាករបស់ខ្លួនរួមទាំងវគ្គសិក្សា ហើយគ្មានការសុំអនុញ្ញាតិណាមួយពីលក្ខណៈណាមួយដែលតម្រូវពីអ្នកចូលរួមក្នុងរឿងនេះឡើយ។
 6. តាមរយៈការចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា នេះអ្នកចូលរួមក៏យល់ព្រមទទួល ការទំនាក់ទំនងឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងៗទៀតដែរបើទោះបីជាការផ្ញើសារ / ការតេ / អ៊ីម៉ែល / ការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតពី ULC ឬភាគីទីបីក្នុងនាមរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការស្ទង់មតិការផ្សព្វផ្សាយការផ្តល់ជូនឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ ULC ឬវាម៉ាកនិងផលិតផលជាច្រើន។
 7. អ្នកចូលរួមអាចដក / លប់ឈ្មោះចេញពីវគ្គសិក្សាតាមបណ្តាញអ៊ីនធើណែតដោយលុបគណនីរបស់គាត់នៅក្រោមវគ្គសិក្សា ។ នេះអាចត្រូវបានធ្វើដោយចូល, ចុចលើពត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយបន្ទាប់មកចុចលើលុបគណនី។
 8. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកឬបញ្ឈប់វគ្គសិក្សា តាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួននិងអាចបញ្ចប់សេវាកម្មនៅគ្រប់ពេលដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នកចូលរួម។ អ្នកបដិសេធមិនព្រមទទួលខុសត្រូវលើក្រុមហ៊ុនមិនទទួលការខូចខាតពីការទទួលខុសត្រូវនិង / ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យដោយសារការផ្អាកឬបញ្ចប់។

បដិសេធ

 1. “វគ្គសិក្សាវីសូពិសេស”គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមការយកចិត្តទុកដាក់ជាសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុន យូនីលីវើ (ខេមបូឌា) លីមីតធីត គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅផ្លូវការហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការឬស្ថាប័នណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាផ្លូវការឡើយ។
 2. អ្នកយល់និងយល់ស្របថាក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវវគ្គសិក្សានិងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនៅកម្មវិធីសិក្សាជាលក្ខណៈមូលដ្ឋាន។ មាតិកា សេវាកម្មសេវាកម្ម កម្មវិធី និងសម្ភារផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើឬដែលបានផ្តល់ជូននៅ ក្នុងវគ្គសិក្សាគឺមានវិសាលភាពពេញលេញដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្ម ានការធានានូវប្រភេទណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានឬមិនច្បាស់លាស់។ដោយគ្មានការកំណត់ពីភាពទូទៅនៃ ការធានារាល់ការធានាទាំងអស់រួមទាំង ការធានាមិនច្បាស់លាស់នៃការធ្វើជំនួញភាពសមស្របសម្រាប់គ ោលបំណងជាក់លាក់មួយ/ច្រើន សុវត្ថិភាព និងការមិនរំលោភ ត្រូវបានបដិសេធនិងមិនរាប់បញ្ចូល។ លើសព ីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការធានាថាសេវាកម្មឬកម្មវិធីនឹងមិនត្រូវបានរំខានដោយគ្មានមេរោគនិ ងសមាសធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ភាពត្រឹមត្រូវ កំហុសចេតនាឬ អចេតនា។អ្នកមានការបដិសេ ធដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអំពីការទាមទារណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដោយគោរពទៅតាមកម្មវិធីស េវាកម្មនិងខ្លឹមសារ។