ត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់ជាមួយ វគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់វីសូពិសេស

មេរៀន

4 ចំនុច ដើម្បីអោយការសិក្សារបស់អ្នកមានភាពជោគជ័យ

Register Register

1.  ចុះឈ្មោះ


ចុះឈ្មោះជាមួយវគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់វីសូពិសេស ចាប់ផ្តើមដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់អ្នក។

Register Register

2.ចាប់ផ្តើមមេរៀន


ចាប់ផ្តើមមេរៀន ខ្លីៗ និងមានភាពងាយស្រួលរបស់យើង។

Register Register

3. អនុវត្ត


សូមអនុវត្តនៅអ្វីដែលអ្នកបានរៀន​ ដោយនិយាយទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក មិត្តភក្តិ រឺក៏ជនបរទេស។

Register Register

4. ទទួលយករង្វាន់


ទទួលស្គាល់នៅការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗ

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ពត៍មានបន្ថែម

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

វគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់គឺជាវគ្គសិក្សាដែលអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសមានឱកាសរៀនឡើងវិញហើយនិងអ្នកដែលគ្មានពេលក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរៀននៅសាលា អាចរៀនភាសាអង់គ្លេសវិញបានដើយឥតគិតថ្លៃហើយអាចចំណាយពេលរៀនបានដោយខ្លួនឯង នៅទីណា ពេលណាក៏បាន។

លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 023 991 333/015 977 300